SROVNÁNÍ: 13 nejlepších životních pojištění 2023 - recenze

Jaké je nejlepší životní pojištění? Jaké druhy existují a jak vybrat takové, které bude nejlépe odpovídat vašim aktuálním potřebám? A jaké podmínky se vyplatí sledovat?


Výběr redakce

Přehledné pojištění s bonusy za zdravý životní styl


Oblíbená volba

Pojištění s možností investice a vysokým vstupním věkem


Zajímavé benefity

Pojištění na míru, které motivuje ke zdravému životu


Další na zvážení

Společnost se zajímavými druhy připojištění

Zivotni Pojisteni

Máte děti, starší rodiče, o něž pečujete, nebo hypotéku a další půjčky? Pak je na místě pojistit se pro případ, že se něco pokazí a vy přijdete o stálý příjem. Životní pojistka slouží k tomu, aby vás a vaši rodinu v nelehkých situacích nenechala na holičkách a pomohla vám vše zvládnout. Jaké typy životních pojištění jsou v nabídce, jaké jsou jejich plusy a mínusy a na co si dát pozor? To všechno najdete v tomto článku.

Životní pojištění je sjednáváno především pro případy smrti, nemoci či úrazu (přidat lze ale i celou řadu dalších připojištění), v důsledku kterých byste vy a vaše rodina přišli o stálý příjem. Pokud si toto pojištění platíte, pojišťovna vám v těchto situacích pomůže a vyplatí předem sjednanou částku v závislosti na daných podmínkách a na tom, jaká událost vás potká. Získáte tak potřebný čas i peníze k tomu, aby se vaše situace mohla dát do pořádku, a nevystavíte tak svou rodinu hrozbě finančních potíží.

Vaše životní pojistka může vypadat různě a vybrat si můžete i takovou, která za vás bude část vašich peněz investovat. 

Nejčastěji se setkáváme s těmito druhy životního pojištění:

 • Rizikové

Nejběžnější variantou životního pojištění je pojištění rizikové. Funguje tak, že (většinou) měsíčně platíte stanovenou částku, a v případě události (nejčastěji smrti, ale také úrazu či nemoci) vám pojišťovna vyplatí předem danou pojistnou částku.  

 • Kapitálové

Kapitálové životní pojištění kombinuje ochranu v případě rizik a investiční složku. Průběžně tedy část vložených peněz zhodnocuje. Setkáme se proto i s označením “pojištění se spořením”. 

 • Investiční

I v tomto případě se stejně jako u kapitálového pojištění část peněz zhodnotí, vy sami si navíc ve většině případů můžete zvolit vhodnou strategii a míru rizika, které jste ochotni podstoupit.  

 • Důchodové

Trochu odlišně funguje pojištění důchodové. To se sjednává ne pro případ smrti, ale naopak pro případ dožití. Pokud se dožijete stanoveného věku, pojišťovna vám vyplatí danou částku, kterou navíc v průběhu let zhodnotila.

Vždy záleží na konkrétním produktu, ale obecně můžeme říct, že životní pojištění kryje rizika spojená se smrtí, úrazem či nemocí pojištěného. Kryje tedy případy, kdy byste vlivem nemoci či úrazu nebyli schopni pracovat a finančně se tak starat o sebe a svou rodinu, případně myslí situace, kdy by se ve finanční tísni ocitla vaše rodina v případě vašeho úmrtí. 

Výjimkou je pojištění pro případ dožití (důchodové), které je naopak vypláceno v případě, že se dožijete stanoveného věku. 

Svět pojištění umí být pro mnoho lidí španělskou vesnicí. Sestavili jsme několik pojmů, které se vám při vybírání životního pojištění budou hodit.

 • Čekací doba: Jedná se o dobu běžící od podpisu smlouvy, po kterou vám pojišťovna v případě pojistné události peníze nevyplatí. Většinou se udává v řádu měsíců a může se lišit v závislosti na dané události.
 • Kapitálová hodnota: Část pojistky použitá na spoření a investici.
 • Obmyšlená osoba: Vámi určená osoba, které pojišťovna vyplatí pojisté plnění v případě vaší smrti. Obmyšlených osob je možné uvést i více.
 • Pojistná doba: Konkrétní časové období, na které je pojištění sjednáno.
 • Pojistná událost: Nahodilá událost, jejímž vznikem získáváte nárok na pojistné plnění.
 • Pojistné plnění (Pojistná částka): Částka sjednaná při uzavírání pojistné smlouvy, která vám bude v případě pojistné události vyplacena.
 • Pojistník: Osoba, která sjednává a platí pojištění. Pojistníkem jste i v případech, kdy sjednáváte pojištění pro jiné osoby.
 • Pojistitel: Obecně řečeno je pojistitelem pojišťovna, s níž je sjednána pojistná smlouva.
 • Pojištěný: Osoba, na kterou se vztahuje pojištění a při pojistné události má nárok na pojistné plnění.
 • Výluky z plnění: Jedná se o případy či situace, které jsou vyjmuty z pojistného krytí a pojišťovna vám v jejich případě nic neuhradí. Bývají uvedené v podmínkách a jedná se o jednu z nejdůležitějších částí, kterou se rozhodně vyplatí důkladně pročíst.
 • Zproštění: Zbavení povinnosti platit pojistné při zachování stejných podmínek, jako kdybyste pojištění platili. Vzniká jen za určitých a předem stanovených podmínek.

Nejlepší životní pojištění

Přehledné pojištění s bonusy za zdravý životní styl

Pokud se zrovna v oblasti pojištění necítíte jako ryba ve vodě a nevyžíváte se ve čtení sáhodlouhých dokumentů, nejspíš vás potěší přístup Komerční banky a její produkt Mutumutu. Na jejich webu objevíte popis pojištění včetně všech podmínek a výluk a rovnou tak vidíte všechny výhody a také nevýhody.

Plusové body má Mutumutu za přehlednost. I samotná smlouva má jen pár stránek, což se dá zvládnout. Vše si na stránkách lehce propočítáte podle své aktuální situace a sjednáte si pojištění online. Potěšit může i absence výpovědní doby a sankcí. Pokud tedy narazíte na lepší produkt, můžete ihned odejít.

Stejně jako u všech životních pojištění i zde najdete výluky, kdy zkrátka žádné peníze nedostanete. Je jich však jen sedm a jedná se o vcelku běžné a pochopitelné situace, jako jsou nehody vzniklé pod vlivem alkoholu či návykových látek, sebevražda nebo škody vzniklé v souvislosti s jaderným zářením či válkami.

Zajímavostí tohoto pojištění je vrácení peněz v případě, že žijete zdravě a pravidelně se hýbete. K tomu slouží vlastní aplikace, která prostřednictvím vaší oblíbené appky pro monitoring sportu vaše aktivity zaznamenává a na základě nich vám vrací příslušnou částku.

Mezi nevýhodami můžeme zmínit to, že zde není možné sjednat pojištění s investiční složkou.

Přečíst celou recenzi Mutumutu zde

Maximální pojistná dobado 65 let
Výpovědní dobažádná
Čekací doba3 měsíce (pro nemoc)
Sjednání onlineano
Specifika30 % zpět za zdravý životní styl

VÝHODY

NEVÝHODY

Pojištění s možností investice a vysokým vstupním věkem

Životní pojištění ČSOB s názvem Náš život vás pojistí pro riziko smrti, invalidity, úrazu, pracovní neschopnosti, vážných úrazů či hospitalizaci. Přidat můžete i řadu různých připojištění a využít tak slevu v rámci zvýhodněných balíčků. Pojistit zde můžete i své děti a zabezpečit se tak pro případ, že dítě onemocní a vy s ním budete chtít zůstat doma. Pojištění obsahuje i volitelnou investiční složku, takže pokud chcete, můžete zároveň část peněz zhodnocovat.

Výhodou pojištění je jeho flexibilita, kdy si vše navolíte podle svých aktuálních potřeb a není problém kdykoliv cokoliv změnit. Další benefit spočívá ve vysokém vstupním i výstupním věku, který například u rizika smrti dosahuje 80, respektive 85 let. A potěší i bonus za zdravý životní styl, kdy se slevy dočkají dárci krve, sportovci i nekuřáci.

Hlavní nevýhodou je zde nutnost navštívit pro sjednání pobočku.

Maximální pojistná dobaaž 85 let
Výpovědní dobado 2 měsíců od uzavření nebo 6 týdnů před uplynutím pojistného období
Čekací doba2 měsíce 
Sjednání onlinene
Specifikavolitelná investiční složka

VÝHODY

NEVÝHODY

Pojištění na míru, které motivuje ke zdravému životu

Generali se stejně jako řada dalších snaží prostřednictvím životního pojištění Můj život motivovat ke zdravému životnímu stylu programem Vitality. Za vaši aktivitu vám tak vrátí část pojistného (čekají vás ale i slevy na nákup například sportovního vybavení) a čím více budete sportovat a pečovat o své zdraví, tím větších odměn se dočkáte. 

To hlavní, co vás ale patrně zajímá, je rozsah pojištění. Zahrnuta jsou rizika jako pracovní neschopnost, onemocnění, invalidita, úmrtí i některá další. Vše si můžete samozřejmě uzpůsobit na míru svým potřebám a situaci. Výhodou je zde vysoký vstupní věk, který je v některých případech i 96 let. Pojištění ale nabízí i možnost vytvoření finanční rezervy díky jeho investiční variantě, v níž si sami zvolíte strategii. 

S pojištěním navíc získáte i řadu dalších zajímavých benefitů, jako je možnost si dvakrát ročně aktivovat navýšené pojistné krytí pro extrémní sporty, najdete tu i speciální program proti rakovině.

Jako nevýhodu lze zmínit, že pojištění není možné sjednat online. 

Maximální pojistná dobaaž 96 let
Výpovědní dobado 2 měsíců od uzavření nebo 6 týdnů před uplynutím pojistného období
Čekací dobavětšinou 3 měsíce
Sjednání onlinene
Specifikamožnost nastavení vyššího krytí pro extrémní sporty

VÝHODY

NEVÝHODY

Společnost se zajímavými druhy připojištění

Pojišťovna Uniqa nabízí také oba oblíbené druhy životního pojištění, tedy rizikové i investiční. K oběma variantám najdete na webových stránkách přehledně sepsané podmínky a důležité body v Informačních listech, takže se budete moci sami rozhodnout, která je pro vás výhodnější.

Dozvíme se v něm také například to, že rizikové pojištění Domino Risk lze sjednat až pro dvě dospělé osoby a neomezený počet dětí, zajišťuje krytí všech hlavních rizik i některé nadstandardní služby jako je Diagnose.me na rok zdarma. Druhá verze klasického životního pojištění, ActiveLife+, pak odměňuje za zdravý životní styl a umožňuje pojištění až 8 osob v jedné smlouvě. 

Podobné možnosti nabízí i investiční pojištění Domino Invest, které však navíc pomáhá zhodnotit volné prostředky pomocí investic dle vašeho výběru.

Maximální pojistná doba80 let
Výpovědní dobado 2 měsíců od uzavření nebo 6 týdnů před uplynutím pojistného období
Čekací doba3 až 12 měsíců v závislosti na typu pojistné události
Sjednání onlinene
Specifikaslužba Diagnose.me na rok zdarma

VÝHODY

NEVÝHODY

Pojištění vhodné i pro milovníky adrenalinových sportů

Obě varianty životního pojištění, tedy rizikové i investiční, nabízí i Kooperativa. U každého z nich pak máte na výběr z několika typů a přizpůsobit si tak pojištění můžete svým potřebám.

Rizikové pojištění Flexi umožňuje pojištění pro případ úmrtí, nemoci, invalidity, úrazu i dalších rizik. Myslí i na vaše děti a můžete si jej flexibilně upravovat dle aktuální situace. V průběhu pojištění vám navíc bude navyšováno plnění až o 20 % bez toho, abyste platili více. Zajímavou možností je pojištění Flexi Risk, které je ideální pro mladé a single lidi, kteří si rádi užívají života třeba i při adrenalinových sportech. Pojištění Flexi lze sjednat i s investiční složkou. Další variantou se zhodnocením je pak kapitálový produkt Renta Profit.

Plusem je u Kooperativy pestrá šíře možností, některé méně běžné bonusy a možnost sjednání některých typů online. Tímto způsobem však není možné sjednat všechna nabízená životka. 

Maximální pojistná dobaaž 89 let
Výpovědní dobado 2 měsíců od uzavření nebo 6 týdnů před uplynutím pojistného období
Čekací doba2 měsíce (u většiny rizik)
Sjednání onlinejen u vybraných typů pojištění
Specifikapojištění i adrenalinových sportů

VÝHODY

NEVÝHODY

Nabídka s garancí nejvyššího plnění

U pojištění Život od Allianz najdeme informaci, že u 251 závažných úrazů a poškození vyplácí stejně nebo více než 5 největších konkurenčních pojišťoven. Jedná se také o produkt s velkým počtem ocenění. Stejně tak zde najdete i přehledný seznam poplatků, které vás čekají (a není jich mnoho), což je také sympatické. Podobně jako u jiných společností se i zde dočkáte odměny za zdravý životní styl. A k dispozici je i volitelná investiční složka pojištění. 

Výhodou je také přizpůsobení pojištění vašim požadavkům, vybíráte si i jednotlivá rizika podle svého uvážení. Zajímavě zní i progrese až 800 % u pojištění trvalých následků. Řada z vás patrně ocení i sjednání online. 

Nevýhod bychom tu mnoho nenašli, ocenili bychom však trochu detailnější informace na webu. 

Maximální pojistná doba85 let
Výpovědní dobado 2 měsíců od uzavření nebo 6 týdnů před uplynutím pojistného období
Čekací doba2 měsíce (u většiny případů)
Sjednání onlineano
Specifikagarance stejného nebo vyššího odškodnění ve srovnání s 5 největšími pojišťovnami

VÝHODY

NEVÝHODY

Pojištění, které myslí na rodinu

Hned několik produktů životního pojištění nabízí Česká podnikatelská pojišťovna.

Základní pojištění Neon nabízí tři varianty – Risk, Life a Invest. Risk vás ochrání v případě úrazu, onemocnění, invalidity a dalších rizik, Life přidává pojistnou pomoc pro případ smrti a Invest k tomu všemu dokáže i zhodnotit finance. K většině variant lze přidat i další dospělou osobu nebo děti. Potěšující může u tohoto pojištění být až trojnásobek dohodnuté částky při opakovaném plnění za závažné onemocnění či poranění a také menší míra papírování při úrazech. Zvláštností je pak volitelné připojištění dvou cyklů asistované reprodukce. A netradičním bonusem je i sleva za komunikaci online. 

Maximální pojistná dobaaž 85 let
Výpovědní dobado 2 měsíců od uzavření nebo 6 týdnů před uplynutím pojistného období
Čekací doba3 měsíce (většinou)
Sjednání onlinečástečně (možný je podpis na dálku)
Specifikasleva za online komunikaci

VÝHODY

NEVÝHODY

Standardní pojištění s velkou mírou flexibility

Pojišťovna NN (dříve ING) nabízí čtyři produkty životního pojištění, a to jeden rizikový a tři investiční.

NN Orange Risk, rizikové životní pojištění, ve srovnání s konkurencí nijak zvlášť nevybočuje. Jako výhodu můžeme uvést to, že si jej do velké míry přizpůsobujete svým potřebám a sami si vybíráte, jaká připojištění by se vám mohla hodit. Standardní je zde i čekací doba, potěšit může ochrana až do 80 let a také možnost pojistit i své děti.

Velké možnosti úprav v průběhu života nabízejí také tři investiční produkty – NN Orange Bonus, Orange Invest a Smart. Zda si však investiční strategii volíte sami či nikoliv, se ale z webu nedozvíme a je třeba se poradit s finančním poradcem.

Maximální pojistná dobaaž 80 let
Výpovědní dobaDo 2 měsíců od uzavření nebo 6 týdnů před uplynutím pojistného období
Čekací doba3 měsíce
Sjednání onlinene
Specifika

VÝHODY

NEVÝHODY

Pojištění se zvýhodněním pro méně riziková povolání i dárce krve

Hned několik produktů životního pojištění nabízí MetLife, což však může trochu snižovat přehlednost a nemusí být na první pohled jasné, které je pro vás to pravé. Najdeme tu produkty rizikové i investiční a některé z nich jsou pak určené i pro více osob.

Specifikem je u MetLife odměňování určitých skupin lidí slevami. Zvýhodnění za zdravý životní styl je poměrně běžné a ve výčtu nechybí ani v tomto případě, k nekuřákům a lidem, kteří nepodceňují preventivní prohlídky, se zde však výhodnější ceny dočkají i lidé s méně rizikovým zaměstnáním a také dárci krve.

Výhodou MetLife je i čekací doba 2 měsíce, což je o měsíc kratší doba, než je běžné.

Maximální pojistná doba80 let
Výpovědní dobado 2 měsíců od uzavření nebo 6 týdnů před uplynutím pojistného období
Čekací doba2 měsíce
Sjednání onlinene
Specifikaslevy pro nekuřáky, dárce krve a méně riziková zaměstnání

VÝHODY

NEVÝHODY

Přehledný produkt s pojištěním rizikových sportů zdarma

U České spořitelny najdeme jen jeden produkt životního pojištění s názvem Flexi. Jak už název napovídá, do velké míry se však dokáže přizpůsobit na míru a na webu ČS se můžete podívat na užitečné modelové případy. Je možné jej tedy libovolně kombinovat a měnit na základě aktuální situace, jednu změnu ročně máte navíc zdarma. Pokud holdujete adrenalinovým sportům, může vás potěšit i pojištění rizikových rekreačních sportů po celý rok bez poplatku jako bonus.

V nabídce je také pojištění Flexi Junior pro případ, že chcete ochránit i své děti, a také Flexi Senior, které uhradí třeba pobyt v lázních či pečovatelské služby.

Maximální koncový věkaž 70 let
Výpovědní doba6 týdnů před uplynutím pojistného období
Čekací doba od sjednání2 měsíce (nemoc a úraz)
Sjednání onlinene
Specifikapojištění rizikových rekreačních sportů zdarma

VÝHODY

NEVÝHODY

Pojištění, které si upravujete podle aktuální situace

U KB pojišťovny si můžete vybírat ze dvou typů pojištění. Rizikové životní pojištění Moje Jistota kombinuje klasické životní, úrazové a nemocenské pojištění a spolu s vaší osobou na něj můžete pojistit i své děti, a to až do věku 26 let. Pojistit se můžete proti celé řadě nebezpečí, jako je invalidita, smrt následkem úrazu, nemoc, úraz, hospitalizace i pracovní neschopnost (ne vše je však možné pojistit u dětí). Sami si přitom volíte, na kolik a proti jakým rizikům se chcete pojistit a vše můžete také kdykoliv podle své potřeby měnit. 

Druhou variantou je pak investiční životní pojištění Vital Invest, kdy část peněz zároveň zhodnocujete (v nabídce jsou i fondy s garantovaným zhodnocením). Výši investiční složky si přitom volíte sami, a to ze 4 variant. Primárně jde o pojištění smrti nebo dožití, připojistit se dá i úraz. 

Nevýhodou je zde poměrně nízká maximální pojistná doba a také nemožnost online sjednání.

Maximální pojistná dobado 70 let
Výpovědní dobado 2 měsíců od uzavření nebo 6 týdnů před uplynutím pojistného období
Čekací doba
Sjednání onlinene
Specifikamožnost pojištění dětí až do 26 let

VÝHODY

NEVÝHODY

Plně digitální pojišťovna

Společnost YOUPLUS cílí především na mladé lidi a rodiny. Nabízí rizikové životní pojištění 4U proti 7 hlavním skupinám rizik, k tomu si pak můžete libovolně zvolit až 46 druhů připojištění podle svých potřeb. Výhodou zde je, že můžete pojistit celou rodinu, celkem až 10 osob. 

Hlavním pojištěním je zde pojištění smrti z jakékoliv příčiny, které je zde povinné a sjednané na pevně danou částku. Dále zde nechybí pojištění úrazu, invalidity, pracovní neschopnosti či hospitalizace. 

Pojišťovna sama sebe označuje za “plně digitální pojišťovnu”. To sice neznamená, že si pojištění můžete sjednat online, ale při řešení dalších situací se tak vyhnete komplikovanému papírování a snaží se maximálně snížit administrativní zátěž. Ocenili bychom však detailnější a přehlednější informace na webových stránkách. 

Maximální pojistná dobado 65 let
Výpovědní dobaneuvedeno
Čekací doba2 měsíce
Sjednání onlinene
Specifikapro celou rodinu (až 10 osob)

VÝHODY

NEVÝHODY

Pojistka s dlouhou pojistnou dobou

Pokud vás zajímá běžné životní pojištění bez spořicí složky, mohl by vás zaujmout i produkt společnosti Maxima MaxEfekt. Pojistnou ochranu nabízí až do věku 75 let, což je v porovnání s konkurencí poměrně vysoké číslo. Kromě rizika smrti si můžete pojistit i hospitalizaci, invaliditu i úrazy vašich dětí, nechybí ani připojištění velmi závažných nemocí. 

Pozitivem je zde sleva za zdravý životní styl, bohužel však konkrétní podmínky nejsou na webu společnosti specifikovány. Chybí tu také možnost sjednání online.

Maximální pojistná dobado 75 let
Výpovědní dobado 2 měsíců od uzavření nebo 6 týdnů před uplynutím pojistného období
Čekací doba2 měsíce
Sjednání onlinene
Specifikasleva za zdravý životní styl

VÝHODY

NEVÝHODY

DESET tipů, jak vybrat životní pojištění

V následujících řádcích se dočtete, podle čeho si vybírat životní pojištění.

1) Rizikové, kapitálové nebo investiční?

Pro začátek je dobré si ujasnit, co od svého pojištění očekáváte. To vás dovede k jednomu ze tří typů pojištění, který by vám mohl nejvíce vyhovovat.

Rizikové pojištění je základní typ, který vás chrání a kryje rizika jako smrt, případně invalidita, trvalé následky po úrazu a podobně. Nemá tedy žádnou spořicí složku.

Kapitálové pojištění má vedle pojištění rizik i spořicí složku. Sjednává se většinou na případ úmrtí, kdy v případě vaší smrti dostane danou částku vámi určená osoba, nebo na dožití, kdy ji při dosažení určitého věku získáte vy.

Investiční pojištění pak také kombinuje pojištění rizik i spoření, avšak právě spořicí složka je investována do investičních fondů.

Přestože mohou pojištění se spořením znít lépe a výhodněji, odborníci upozorňují na spoustu, někdy rafinovaně skrytých poplatků a také na skutečnost, že pokud chcete své peníze investovat a zhodnotit, existují daleko výhodnější způsoby.


2) Pozor na výluky

Zvláštní pozornost při čtení pojistných podmínek věnujte sekci výluk, tedy případů, na něž se pojištění nevztahuje.

Některé výluky jsou běžné a pochopitelné (jaderná katastrofa, sebevražda, nehody pod vlivem drog či alkoholu…) a najdete je takřka u všech pojišťoven. Jiné se ale mohou lišit a je dobré zvážit, nakolik se vás dané riziko týká. Rozdílný přístup pojišťoven je například k psychickým nemocem či problémům se zády. V případě, že už jste nějakou vážnější nemocí trpěli v minulosti, se ptejte i na to, jak se pojišťovna bude stavět k recidivě.


3) Flexibilita je důležitá

Životní pojištění obvykle sjednáváme na dlouhou dobu, ale přitom se naše potřeby mění. Jiné požadavky máme jako svobodní, jiné jako rodiče a jiné v případě, že se již děti odstěhují z domu. Snažte se tedy vybrat takové pojištění, které bude flexibilní a budete si moci nastavení a podmínky v jeho průběhu upravovat.


4) Jaká je garance?

Pokud vás vámi zvolená pojišťovna seznamuje s podmínkami pojištění, je dobré si ujasnit, zda jsou podmínky platné po celou dobu trvání pojištění, nebo se mohou v průběhu času měnit. V tomto případě se zajímejte i o to, za jakých situací je může pojišťovna změnit a jak vás o nich bude informovat.


5) Pozorně čtěte

Výluky, poplatky, garance, ale i třeba vaše povinnosti v průběhu trvání pojištění, to vše najdete v pojistných podmínkách, které je třeba si opravdu důkladně nastudovat. Pročítání často dlouhých smluv plných odborné terminologie není zábavné, ale je nezbytné. Slepá důvěra ve finančního poradce se v tomto ohledu nemusí úplně vyplatit.


6) Nenechte se zlákat nízkou cenou

Je samozřejmé, že vás bude zajímat cena pojištění. V tomto případě však nejnižší cena určitě není nejvýhodnější. Cílem životního pojištění je, aby vás ochránilo v tíživých životních situacích, u nejlevnějších pojistek se však může stát, že prostředky nebudou v žádném případě dostačující. Je tedy ideální najít rozumný kompromis mezi cenou a jejím užitkem.

Poptejte se také na dodatečné poplatky, i ty mohou výslednou cenu značně ovlivnit.


7) Jaké máte koníčky?

Dobře vybírat by měli své životní pojištění nadšení sportovci a především fanoušci extrémních a adrenalinových sportů. Většina pojišťoven dává od pojistek v těchto případech ruce pryč, ale existují i ty se vstřícnějším přístupem, které by mohly být dobrou volbou právě pro ně.


8) Nelžete ve zdravotním dotazníku

Může se stát, že vás i finanční poradce bude nabádat k tomu si zdravotní dotazník spojený s pojištěním trochu “vylepšit”. To však určitě nedělejte, můžete kvůli tomu přijít v budoucnu o část, nebo klidně o celé pojistné plnění v případě pojistné události. Pokud se pojišťovně nebude váš zdravotní stav líbit, raději se poohlédněte jinde.


9) Srovnávejte

Porovnání nejrůznějších produktů je dobrou radou nejen v oblasti životního pojištění. Zde vám však může práci usnadnit řada nejrůznějších kalkulaček volně přístupných na internetu, které vám pomohou najít nejvhodnější pojištění podle vašich potřeb, aniž byste museli každou společnost procházet zvlášť.


10) Začněte co nejdříve

Pokud se sjednáním životního pojištění stále otálíte, neděláte dobře. S rostoucím věkem totiž jeho cena roste a stoupá i riziko onemocnění, kvůli kterým už vás třeba pojišťovny mohou později odmítnout. Kromě toho zkrátka nikdy nevíte, co přinese zítřek, takže čím dříve si “životko” sjednáte, tím lépe

Často kladené otázky

V následující sekci poodhalíme ty nejčastější otázky na téma životního pojištění.

Životní pojištění povinné není a jeho sjednání je tak zcela dobrovolné. Pokud však existuje osoba nebo osoby (děti, partner apod.), které jsou na vás finančně závislí, nebo pokud máte hypotéku či jiné vyšší půjčky, je jeho zřízení velmi doporučováno.

Většina pojišťoven nabízí možnost pojistit více osob na jednu smlouvu, přičemž takto cílí především na rodiny. Výhodou je zde finanční úspora. Negativem pak může být například horší zdravotní stav některého ze členů rodiny, který může situaci komplikovat, či úmrtí hlavního pojistníka. Jenom pojistník pak má také možnost získat daňové úlevy. 

Pokud jste u své životní pojistky zároveň pojistníkem a pojištěným, můžete si z daňového základu pojistné odečíst, a to až do výše 24 000 Kč ročně.

Ztráta zaměstnání, nečekané výdaje… Může být spousta důvodů, proč najednou peněz na placení pojistky nemáte dostatek. V těchto případech ale zrušení pojistky nemusí být nejlepší volbou, neboť hrozí, že o velkou část peněz přijdete. Nejlepší je se v první řadě obrátit na pojišťovnu, popsat jim svou situaci a společně nalézt nejvhodnější řešení. Každá instituce se k tomu může postavit jinak.

Obecný názor je takový, že pojistná částka by měla být alespoň dvou až šestinásobek vašeho ročního příjmu pro případy jako smrt či invalidita.

Velmi zde záleží na tom, jaké pojištění si sjednáte, jakou nastavíte pojistnou částku a jaká připojištění k nim zvolíte. Většinou se však jedná o částky v řádu stokorun měsíčně.

Pojištění je možné sjednat přímo na pobočce, což je služba dostupná u naprosté většiny institucí. Některé společnosti ale nabízejí i variantu online sjednání, kdy vše vyřešíte v pohodlí domova. 

Životní pojištění je vhodné především pro osoby, na jejichž příjmu jsou více či méně závislé i jiné osoby, například děti, partneři či rodiče. Pokud by totiž vlivem úrazu došlo k tomu, že nebudou moci dál vykonávat své zaměstnání, ocitli by se ve finanční tísni i další členové rodiny. Životní pojištění před těmito situacemi chrání a pomáhá v nich pojištěným osobám i jejich rodinám.

Instruktážní video

Autor článku:

Zajímá vás něco o nás a jak vybíráme produkty? Garant článku: Daniel Hanuš – držitel licence od ČNB na poskytování finančních úvěrů.

Podobné články

Napsat komentář

4.8/5 - (17 votes)