Parkour – kompletní průvodce: Jak začít parkour v roce 2024?

Posláním tohoto průvodce je sdružení veškerých informací, jež by člověk mohl potřebovat, aby se mohl naplno začít věnovat parkouru. Parkour je mocná disciplína, jež dokáže člověka pohltit a již nepustit. Aby se tak mohlo stát, je nezbytné správně začít. Přesně proto existuje tento článek…

Kdo jsem a proč byste mi měli věřit? Jmenuji se Daniel Hanuš a od roku 2010 aktivně trénuji parkour. Byť jsem do parkouru zapálený a už o něm něco vím, tento článek jsem stvořil i díky nastudování desítek českých i zahraničních zdrojů, aby článek neodrážel jen mé názory, ale sdružoval tipy a doporučení i od jiných parkouristů.

Obsah článku

I. Co je to parkour?

Parkour je disciplína, při níž využíváte své tělo a mysl k překonávání městských či přírodních překážek. Definovat parkour ale není tak jednoduché, protože v parkouru platí, že kolik je na světě parkouristů, tolik je i definic.

Jsou tu parkouristé, jež parkour berou téměř jako životní styl a našli si v něm i svou filozofii. Najdete však i takové, kteří tuto aktivitu vykonávají jen tak pro zábavu bez hlubších úvah. Je pouze na vás, jak parkour uchopíte vy. Přecejen, jak se shoduje většina tracerů, je parkour především způsob vyjádření sebe sama.

Všechny parkouristy ale spojuje pohyb, který zahrnuje přeskoky, výlezy, balancování, šplhání či akrobacie (ta však spadá spíše do freerunningu).

Cituji zde podle mě nejvýstižnější definici parkouru:

„Parkour je přirozený trénink těla a mysli, zdokonalený moderními znalostmi a metodami, s cílem stát se všestranně silným člověkem schopným pohybovat se efektivně ve svém přirozeném prostředí (městě, lese, poušti, džungli, moři…) bez jakýchkoliv omezení, ať už vlastního těla či okolních překážek, či dokonce omezení času (rozuměj: věku, stáří).“ Jan „Joanis“ Haluza

Jistě tušíte, jak parkour vypadá, ale proč se nejdříve nepodívat na menší ukázku?

II. Historie parkouru

Parkour jako takový vznikl v 90. letech 20. století v předměstí Paříže, Lisses, přičemž jako zakladatele je obecně považován David Belle. Na počátcích stála také skupina Yamakasi (L'art du deplacement) a Sébastien Foucan (Freerunning). Mezi velké milníky rozvoje parkouru patřily také filmy jako Okrsek 13, Jump Britain či Yamakasi 1 a 2, jež parkour do jisté míry zpopularizovali.

Kořeny parkouru však sahají ještě dále. Jedním z popudů pro Davida Bella pohybovat se od malička v městském prostředí byl Davidův otec, Raymond Belle. Ve skutečnosti, pozdější termín „parkour“ je možná nepřímo způsoben Raymondem Belle, který zasvětil svého syna do vojenských výcvikových metod Georgese Heberta, muže, který měl silný vliv na vývoj tělesné výchovy ve Francii, a to zejména ve vojenských kruzích, vytvořením parcours du Combattant, překážkovou dráhou. Starší Belle trénoval pomocí Hebertovy metody, když byl ve francouzské armádě. Hebertovy metody byly inspirovány přirozenou fyzickou kondicí domorodých národů z Afriky. (zdroj)

O mnoho let později… Masivní rozšíření parkouru způsobila také vlna youtube videí, jež inspirovala miliony lidí po celém světě s parkourem začít. Pokud vás zajímá historie parkouru do hloubky, doporučuji si pustit tohle video:

II. Filozofie parkouru

I díky tomu, že v parkouru je nutno pracovat se strachem a stávat se mentálně odolnějším, přichází na řadu i filozofie. Parkour je historicky nesoutěžní disciplína, při níž se snažíte překonávat sami sebe nikoli ostatní.

„Pochopit filozofii parkouru chce čas, protože si na ni musíte nejdřív zvyknout. Zatímco se snažíte o zvládnutí technik, nepocítíte příliš filozofie. Ale jakmile se dokážete pohybovat svou cestou, začnete zjišťovat, jak parkour mění další věci ve vašem životě a váš přístup k řešení problémů – například v práci – se změní, protože trénujete překonávání překážek. Toto náhlé zjištění se objevuje u různých lidí různě, někdy přijde velmi brzy a někdy velmi pozdě. Nemůžete říct „trvá to dva měsíce, než pochopíte, co je parkour.“ Teď už neříkám „dělám parkour,“ ale „žiju parkour,“ protože se stal mou životní filosofií, mou cestou, jak dělat všechno ostatní.“ Andreas Kalteis

Níže zmiňujeme ty nejzákladnější pilíře filozofie parkouru:

1) Problémy se mění jen v další výzvy čekající na pokoření

Parkour je o překonávání překážek. Parkouristé zdolávají zdi, skáčou přes zábradlí a zvládají skoky ve výškách. Když je člověk schopen překonat sám sebe v takových situacích, stávají se i každodenní problémy jen dalšími výzvami, jež je třeba překonat.

Najednou problémy ve vztahu jsou jen další překážkou, špatné známky ve škole jsou jen popud příště se více učit a krachující firma pouze jednou velkou výzvou. Parkour přináší nový mentální postoj k překážkám jako takovým.

2) Buď silný, abys mohl být užitečný

S velkou silou přichází i velká odpovědnost. Podobně se na své dovednosti dívají traceuři. Nestávají se silnější, pružnější, rychlejší a mrštnější jen kvůli sobě, ale dělají to i kvůli své rodině, blízkým a komunitě okolo sebe.

Když děláte parkour, časem se z vás stane takový lidský superman. Díky tomu pak můžete být společnosti více prospěchem. Když dojde na krizové situace, můžete své tělo využít k pomáhání druhým. Může jít o drobnosti typu: Vylézt na střechu pro zapadlý míč nebo pomoct tetě se stěhováním. V extrémních případech může jít třeba o záchranu tonoucího člověka či vysvobození blízkého ze sutiny domu.

3) Respekt vůči okolí

Při tréninku traceuři využívají své prostředí – zdi, zábradlí, parky… a aby mohli na těchto místech i nadále trénovat, musí je udržet v pořádku. Učí se pokoře vůči okolí.

4) Být a vytrvat

I když to tak někdy nevypadá, cílem parkouru je být silný teď, ale i třeba za 20 let. Traceur trénuje tak, aby z tréninku těžil celý život.

V parkouru je vyšší riziko opotřebení kloubů. Díky správnému způsobu tréninku, lze tomuto neduhu předejít. Díky tomuto riziku, si je traceur vědom své zranitelnosti a uzpůsobuje si svůj trénink záměrně, tak aby mohl trénovat, co nejdéle. (zdroj)

Uvažování nad dlouhodobými důsledky svého jednání přenáší i do každodenního života. Učí se tedy vytrvalosti a trpělivosti.

III. Tipy, jak parkour začít

Jak se naučit parkour? Stačí si přečíst následující sekci a je to 🙂 Ne, dělám si samozřejmě srandu. Tak jednoduché to není. Čeká vás dlouhý trénink, u kterého přijde vhod vytrvalost a sebedisciplína. Nejdůležitější je však správně začít a vědět, alespoň to nejzákladnější. Přesně proto jsme sestavili tipy, které zkušení parkouristé často doporučují nováčkům.

1) Dostaňte se do kondice a posilujte průběžně

Nejenže je před započetím tréninku vhodné mít jistý fyzický základ, ale může být dokonce zdraví nebezpečné, když žádný nemáte. Čím silnější, pružnější a vytrvalejší budete, tím snadněji vám techniky půjdou.

Jistě by bylo ideální začít nejprve posilovat a teprve pak se pustit do řádného tréninku parkouru, ale to se praxi téměř nikdy neděje – kouzlu parkouru je velmi těžké odolat. Bohatě stačí, když budete trénovat parkourové techniky a souběžně posilovat.

To neplatí pouze na začátku… Po nějaké době tréninku zjistíte, že narazíte na své limity a téměř se již technicky nezlepšujete. Tehdy je načase upgradovat vaše tělo a pořádně posilovat. S novou silou a kondicí přicházejí nové možnosti a technické zlepšení.

2) Naučte se základní paletu technik

Než se vrhnete do velkých skoků, naučte se všechny základní techniky na překážkách u země. Získejte v nich kontrolu, teprve pak skoky napojujte do flow a zvětšujte vzdálenosti. Díky tomu budete mít větší kontrolu a budete si později více věřit. Dbejte na to, abyste stavěli na pevných základech. Jako inspirace vám může posloužit kapitola o parkour technikách.

3) Pracujte na své sebedisciplíně

Parkour je z velké části o svobodě. Přecejen vám dává svobodu pohybovat se jakkoli si umanete. Dává vám svobodu také v tom, že jste schopni lépe překonávat i mentální překážky v dennodenním životě. Ale abyste se k tomu dostali je nezbytné vytvořit si dobrou sebedisciplínu.

Samozřejmě by vás trénink měl bavit, ale nečekejte, že vás bude bavit každá sekunda. Občas je třeba dělat intenzivně i věci, jež vás třeba tolik nebaví – může to být posilování, strečink, opakování technik, jenž vám nejdou apod…

4) Zapalte se pro trénink a sebe zlepšování

Pokud vás parkour začne bavit, nechte plamen vášně rozhořet. Tvrdý trénink, velké skoky a překonání stagnace je s vášní pro parkour daleko jednodušší než, když ji nemáte.

Važte si svého nadšení a jestliže ucítíte, že vás opouští, snažte se trénink obměnit a hledat stále nové výzvy. Je sice důležité trénovat správně, ale ještě důležitější je, aby vás to celé bavilo. Dejte tomu prioritu a postavte si trénink podle toho.

Jak víte, že jste se do parkouru (v dobrém) zbláznili? Přemýšlíte o něm během dne, i když nejste na tréninku. Tím, že si skoky představujete se také učíte: kam jde vaše mysl, jde postupně i vaše realita.

5) Vždy dělejte rozcvičku a strečink

Rozvička a strečink je jako pojištění. Nikdo to nemá rád, ale pak lituje, že se o to nezajímal dřív. Pravidelnou rozcvičkou a strečinkem, můžete nejen předejít zranění, ale také zlepšit váš výkon při tréninku.

Rozcvička nemusí trvat dlouho, ale musíte se cítit dostatečně rozehřátí na pohyb – 10-20 min je ideální doba. Strečink se provádí hlavně na konci tréninku, případně pravidelně každý den, ať už trénujete nebo ne.

6) Nepředvádějte se, zůstaňte pokorní

I když to může svádět, tak i přesto, že jste se právě naučili nějaké pěkné skoky, neznamená to, že se budete předvádět. Pokora je klíčem k udržitelnému tréninku parkouru. Trénujete primárně pro sebe a není nutné to dávat ostatním přehnaně na odiv.

Sice jde spíše o slušnost než nutnost, ale pokud jde o skok, jenž nemáte příliš zvládnutý a hned s ním machrujete před kamarády, pak si koledujete o zranění.

7) Trénujte svým tempem a poslouchejte své tělo

Jistě, že je důležité pokořovat svoje stávající hranice. Je však stejně moudré poslouchat své tělo a vědět, kdy od skoku odejít. Nenechte se znepokojit, že se ostatní učí rychleji než vy. V parkouru není žádný spěch, protože jde o běh na dlouhou trať. Radujte se z úspěchů ostatních a nenechte žárlivost převzít kontrolu.

Co je konkrétně myšleno posloucháním svého těla? Dejme tomu, že se vám včera povedl nový skok. Dnes dojdete znovu ke skoku, ale ze včerejšího tréninku cítíte mírnou bolest svalů a mysl máte roztěkanou. Párkrát si ho zkusíte a rozhodnete se, že dnes by to bylo příliš riskantní a raději se rozhodnete pro trénink balancu na tyčkách. To je jeden příklad poslechnutí svého těla.  

8) Čerpejte inspiraci z videí

Pokud byste měli volit mezi tréninkem a sledováním videí, rozhodně doporučujeme trénovat. Když však zrovna netrénujete, má smysl se inspirovat v různých parkourových videích. Nejenže získáváte inspiraci do tréninku od jiných traceurů, ale také vám to pomáhá udržovat si nadšení a stanovovat si parkourové cíle.

9) Nepodceňte výběr bot

Když vyberete pohodlné boty, které nekloužou a třeba i dlouho vydrží, tak se můžete těšit daleko radostnějšímu tréninku, než když máte nekvalitní boty, které kloužou na každé zdi. Doporučuji přečíst článek, který je určený právě výběru správného oblečení a bot na parkour.

10) Nenechte nedostatek spotů k tréninku být problémem

Ne každý má to parkourové štěstí, že bydlí ve větším městě, kde je nejvíce míst pro trénink. To však není velký problém, protože trénovat se dá všude. Já osobně jsem z vesnice a musím potvrdit, že vždy se našel způsob, jak trénovat i přesto, že spotů není příliš.

Faktem je, že trénink musíte danému prostředí přizpůsobit. Stojky, precisy a salta jdou dělat úplně všude. Téměř v každém menším městě navíc najdete i nějaké zídky, tyčky a patníky. Kreativita, kreativita a kreativita! Neříkám však, že občasný výlet do větších měst za parkourovými spoty není dobrý nápad – uděláte jen dobře.  

11) Trénujte tak, jako byste měli trénovat 30 let

Každý sport, když se přežene, může vést k dlouhodobým zraněním. Ne nadarmo se říká: “Sportem k trvalé invaliditě.” Nenechte se však vystrašit, stejně jako v jiných sportech, když trénujete rozumně a postupně, dlouhodobě si můžete jen prospívat. Jak toho docílit?

 • Dopřávejte si odpočinek a nepřetahujte se
 • Posilujte a strečujte
 • Když jste zranění, nejprve se uzdravte než začnete skákat
 • Šetřete své klouby a netrénujte často dopady z velkých výšek
 • Ve zkratce: poslouchejte své tělo…

12) Vždy před skokem zkontrolujte překážku

Můžete si být sami sebou na 100% jistí, ale to, co nemáte pod kontrolou, je stav překážky. Pokud možno, vždy si zkontrolujte např. jestli není zábradlí rozviklané, zeď drolivá nebo dopad kluzký.

13) Najděte si parťáka

Trénink osamotě má své kouzlo, ale trénink s parťákem má taktéž své výhody. Myslím tím někoho, s kým jste na podobné úrovni a s kým chodíte pravidelně trénovat. Vidíte se navzájem zlepšovat, můžete si na tréninku pomáhat, motivovat se a sdílet radost z tréninku.

14) Učte se od zkušenějších

Pokud jste úplný začátečník a necítíte se komfortně jít prostě ven a jen tak trénovat, určitě doporučuji vyhledat někoho zkušenějšího. Buď skrze placené vedené lekce, které jsou dostupné v každém větším městě nebo se zkrátka seznámit s někým zkušenějším – např. na parkour jamu, veřejném tréninku, facebook skupině nebo skrze známého.

IV. Jak stavět parkour trénink

Byť každý parkourista si staví trénink po svém, existuje několik principů, které stavbu parkourových tréninků spojují. V zásadě můžeme trénink rozdělit do 3 částí:

1) Rozehřátí a rozcvička

Nedoporučuje se přijít na trénink a okamžitě se vrhnout na těžké skoky. Stejně jako v jiném sportu je nezbytné tělo na výkon připravit. Tady je několik věcí, které můžete při rozcvičce dělat:

 • Prokroužit klouby a mírně protáhnout svaly
 • Rozehřát se během, poskoky na místě, jednoduchými pakour technikami,…
 • Dát si menší posilovací trénink / workout (kliky, dřepy, shyby, muscle upy,…)
 • Zasprintovat si

2) Hlavní část

Jakmile se cítíte po rozcvičce připraveni na trénink, nastává hlavní část, jež může obsahovat prakticky jakýkoli typ tréninku si zvolíte. Můžete se rozhodnout volně skákat, čili hledat výzvy a následně je překonávat nebo zvolit více systematičtější styl tréninku jako např. opakování technik, kombinování technik s posilováním, skupinové parkourové flow (běhy) nebo třeba trénink akrobacie.

TIP: Pro trénink akrobacie využijte tělocvičnu, starou matraci, listí, pískoviště či sníh.

3) Strečink

Jakmile skončíte s hlavní částí, následuje zklidnění a protažení. Svaly se po výkonu zkracují a pokud si dáte strečink, pak vám trénink nejen dá větší sílu, ale zároveň vám neubere na pružnosti. V parkouru je to nutnost – předcházíte tím zranění.

V. Parkour vs. Freerunning

Ačkoli tyto disciplíny často spojuje ten samý pohyb, principiálně jde o odlišné aktivity. Málokdo to v roce 2024 ještě rozlišuje, ale zjednodušeně to můžeme rozdělit takto:  

Parkour – Cílem parkouru je najít co nejefektivnější a nejrychlejší cestu z bodu A do bodu B. Nejčastěji jde o přeskoky a výlezy.

Freerunning – Oproti tomu freerunning se zaměřuje na krásu a efektnost. Nejčastěji jde o salta a jiné otočky.

VI. Nejznámější parkour triky / techniky

Byť můžete v parkouru vymyslet neskutečné množství pohybů a kombinací, staví na několika základních skocích, jenž si představíme v následující kapitole

 • Two hander – přeskok, kdy šviháte nohy bokem
 • Step vault – přeskok bokem s dotekem chodidla o překážku
 • Kong vault – přeskok na přímo, nohy skrz; gymnastická skrčka
 • Dash vault – přeskok s nohama napřed, tělo v L situ
 • Kash vault – přeskok, jenž kombinuje kong a kash vault
 • Lazy vault – přeskok s vykopnutím jedné nohy a pokračováním do L situ
 • Speed vault – přeskok s tělem na bok, odraz i dopad na jednu nohu, dotek překážky pouze jednou rukou
 • Reverse vault – přeskok s otočkou 360 stupňů
 • Pop-up – výlez přes středně velkou zeď kombinované s přeskočením two handerem
 • Wall climb – výlez vysoké zdi za pomocí rozběhu a položení jedné nohy na překážku
 • Cat leap – vis na zdi, nohy opřené o zeď, ruce na vrcholu zdi
 • Parkour muscle up / Planche – výlez na zdi z cat leapu
 • Precis – skok z místa a dopad na další místo (precis ustáváme)
 • Running precis – skok z rozběhu a dopad na zeď, tyč či jinou překážku.
 • Landing – správná technika dopadu z výšky, možno kombinovat s rollem
 • Roll / parakotoul – kotoul přes rameno za účelem rovnoměrného rozložení energie po dopadu.

Začátky v parkouru mohou být těžké, ale zároveň velice vzrušujícím obdobím. Každý pohyb je pro vás nový a máte toho tolik, co se ještě můžete naučit.

Začínat na vlastní pěst bez trenéra má své kouzlo: máte plnou svobodu, trénujete kdy chcete a jak chcete… Ale může to s sebou přinést i neduhy jako nesprávnou techniku skoků, jež může následně vyústit i v chronická zranění jako např. bolest kloubů v důsledků špatných dopadů.

Stavte na pevných základech. Naučte se správnou techniku parkourových technik.

Jak se naučit správnou techniku skoků, když okolo sebe nemáte nikoho zkušenějšího?

TIP: Pořiďte si online kurz parkouru pro začátečníky

Kurz vás provede vším, co byste měli do začátku tréninku vědět. Autorem je Lubomír “Lubo” Baum, který parkour trénuje od roku 2012, přičemž od roku 2014 aktivně vede tréninky pro děti i dospělé. Zde je jeho tutoriál z online kuru na lazy vault:

Kromě lazy vaultu v kurzu najdete:

 • Úvod do parkouru
 • Zjistíte, jak správně a efektivně parkour trénovat
 • Budete vědět, jak se správně rozehřát, rozcvičit a připravit na trénink
 • Naučíte se spoustu nových technik ze všech oblastí, např.:
  • Landing / dopad
  • Precis
  • Step vault
  • Lazy spin
  • Cat leap
  • Základní gymnastika

Zjistit více

VIII. Parkour ve městech

Každé město má své kouzlo, ať už co se parkour spotů týče nebo samotných parkouristů. Téměř v každém koutě republiky najdete někoho, kdo se parkouru aktivně věnuje. Čím dál větší popularitu mají vedené tréninky, jenž jsou skoro v každém větším městě (někdy i menším).  Díky tomu parkour dělá čím dál více lidí a i vy máte možnost bezpečně začít pod vedením zkušených lektorů. Sepsali jsme několik základních informací o parkourové scéně v našich 3 největších městech:

Parkour Praha

Pokud bydlíte v Praze či zde máte možnost trénovat, máte štěstí! Pakourová komunita je zde velká a co se míst k tréninku týče, nemá Praha konkurenci. Jestliže hledáte parkourový kroužek pro své děti, je nabídka již poměrně rozsáhlá. Dokonce i když hledáte vedený trénink pro dospělé, najdete si tu své. Začínat parkour v Praze je zábavné i díky rozsáhlé parkourové komunitě, která komunikuje často skrze facebook skupiny či se schází na místech jako parkour hala IM academy.

Vedené parkour tréninky v Praze:

Pokud jste úplný začátečník, nejspíše oceníte možnost vedených tréninků pod dohledem zkušených parkouristů. Pro přehled přidáváme seznam nejznámějších vedených tréninků v Praze. Pravdou však je, že jich je mnohem více. Jsou schované různě po sokolovnách, sportovních centrech či jde o soukromé lekce – stačí jen trochu zapátrat, zda-li není něco blízko vašeho bydliště. I přesto, že na většinu těchto tréninků může přijít kdokoli jakéhokoliv věku, jsou často určené primárně dětem. Výjimkou jsou parkourové tréninky pro dospělé v InMotion Academy nebo individuální lekce od profesionálního trenéra parkouru např. Pavla Cibulky.

Upozornění: Seznam nemáme kapacity neustále aktualizovat. Všechny aktuálně působící kluby najdete na webu České asociace parkouru.

Nejznámější parkour spoty v Praze:

Na místa k tréninku (spoty) není v Praze nouze. Jak je ale najít? Byť výjimka potvrzuje pravidlo, nejlepší místa k tréninku nejsou přímo v centru, ale jsou rozmístěné v různých částech Prahy. V zásadě však stačí být při procházce Prahou trochu všímavější a narazíte na spoustu spotů (třeba objevíte i nějaké dosud neobjevené). Pokud však nechcete ztrácet čas s hledáním míst k tréninku, můžete se inspirovat naším přehledem populárních parkour spotů. Dale více jak 200 pražských spotů objevíte v aplikaci Mappka (iOS, Android) nebo na webu o spotech v Praze.

Parkourová komunita v Praze:

Trénovat parkour sám či s kamarády má své kouzlo. Můžete trénovat kdekoli, s kýmkoli a jakkoli chcete. Pokud chcete narazit na nějaké parkouristy, můžete navštěvovat frekventované parkour spoty jako např. Vltavská či IP Pavlova, kde na někoho nejspíše narazíte. Zcela jistě však poznáte řadu parkouristů na volných trénincích v parkour hale IM Academy – tuto možnost zejména doporučujeme, pokud začínáte nebo jste-li ve městě noví a rádi byste někoho z PK komunity poznali.     

Parkour Brno

Brno je město studentů, to je obecně známo. Málokdo ale ví, že jde také o město plné parkouristů. Parkour komunita je tu natolik silná, že zde vzniklo již více než 10 různých parkour parků a 1 parkour hala. Několikrát do roka se zde pořádají parkourové meetingy, kde se sjíždí parkouristi z celé ČR. Na výběr máte taky z mnoha parkourových kroužků. Ať už chcete začít parkour na vedených trénincích, využívat široké škály míst k trénování nebo poznat hromadu dalších parkouristů, Brno je ideálním městem.

Vedené parkour tréninky v Brně:

Co se vedených parkourových lekcí týče, máte na výběr z celé palety možností. Stejně jako v Praze je nutno počítat s tím, že většina níže zmíněných je určena pro děti. Tréninky pro dospělé jsou možné pouze v InMotion Academy. Mezi dětmi jsou oblíbené zejména tréninky InBalance, jejichž koncept je založený na hravosti a připodobňování k superhrdinům. Nejlepší zázemí poskytne InMotion Academy díky moderní parkour hale. I ostatní však nabízejí kvalitní tréninky, vybírat si můžete podle lokace či preferencí.

Upozornění: Seznam nemáme kapacity neustále aktualizovat. Všechny aktuálně působící kluby najdete na webu České asociace parkouru.

Nejznámější parkour spoty v Brně:

Kdyby vám nestačil už tak bohatý výběr městských spotů, můžete postupně prozkoumat všechny parkour parky a parkour halu. Brno je spolu s Prahou opravdovým rájem pro parkouristy. Velmi pěkně jsou spoty zdokumentované v aplikaci Mappka (iOS, Android).

Parkourová komunita v Brně:

Parkour má v Brně dlouhou historii a najdete zde lidi, kteří s touto disciplínou teprve začínají, ale třeba i ty, jež parkour dělají i více jak 10 let. Nejlepší způsob, jak někoho z komunity zkontaktovat je napsat na facebookovou skupinu nebo dojít na volný trénink do parkour haly.

Parkour Ostrava

Parkour v Ostravě existuje snad tak dlouho, jak český parkour samotný. Uskutečnilo se zde několik historických legendárních jamů, které parkourovou komunitu nakoplo raketovým stylem. I nyní se zde parkourově nudit nebudete. Několik organizací zde vede parkour tréninky, najdete tu vnitřní parkourovou halu a dokonce i venkovní parkour park.

Vedené parkour tréninky v Ostravě:

Stejně jako v jiných městech, uvedený seznam ukazuje pouze ty nejznámější a nejdéle fungující organizace. Zcela jistě zde najdete i jiné kroužky parkouru rozseté všude možně po sokolovnách, DDMkách či fitness centrech.

Upozornění: Seznam nemáme kapacity neustále aktualizovat. Všechny aktuálně působící kluby najdete na webu České asociace parkouru.

Nejznámější parkour spoty v Ostravě:

Ačkoli člověk musí vědět, kam jít, dá se v Ostravě najít nemálo pěkných spotů na trénink. Níže pro inspiraci uvádíme inspiraci několika parádních míst pro trénink. Parkour spoty jsou po celé Ostravě, jde však zpravidla o spoty menšího charakteru.  

Parkourová komunita v Ostravě:

Parkour komunita je i díky vedeným tréninkům a nově vznikajícím parkour parkům stále na vzestupu. Buď můžete navštívit parkourové parky či halu, kde na ostravské parkouristy nejspíše narazíte nebo můžete zkrátka napsat na poměrně aktivní facebookovou skupinu.

IX. Užitečné informace

Došli jste až sem? Nemáte dost? Máme pro vás tipy, kam pokračovat:

Parkour haly a parky (místa k tréninku)

Parkour akce

Další tipy

 • aplikace Mappka (iOS, Android) – mapa parkour spotů v ČR
 • Filmy: Okrsek 13, Yamakasi 1 a 2, Jump Britain,…
 • Youtube kanály: Freemove, Storror, Brewman,…

5/5 - (1 vote)

Autor článku:

Zajímá vás něco o nás a jak vybíráme produkty? Garant článku: Daniel Hanuš

Podobné články

1 komentář u „Parkour – kompletní průvodce: Jak začít parkour v roce 2024?“

Napsat komentář