Cena tepelného čerpadla – vyplatí se v roce 2024?

Tepelna Cerpadla

Tepelné čerpadlo pracuje tak, že získává teplo z okolí, které je vlastně zadarmo. Spotřebovává tak jen část energie pro svůj provoz a díky tomu můžete ušetřit spoustu peněz. Navíc plně souzní s dnešním ekologickým trendem. Pořízení tepelného čerpadla je však poměrně nákladná záležitost, a proto je nutné vybírat pečlivě a nenechat se ovlivnit lákavými nabídkami a chytrým marketingem prodejců. Víte, jaký typ čerpadla si pořídit a jak vlastně funguje?

Průzkum trhu a vybírání těch nejdůležitějších střípků informací pro výběr produktu či služby: to je naše! Naši redaktoři tráví nad průzkumem článku desítky hodin a celá naše redakce se řídí naším redakčním kodexem

K čemu slouží tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo převádí teplo z venkovního prostoru, ať už ze vzduchu, vody či země, dovnitř objektu. To tepelné čerpadlo dokáže díky technologii s párou i za skutečnosti, že je venku nižší teplota než uvnitř. Jedna část se nainstaluje z venkovní části domu, druhá pak z vnitřní části. Tepelné čerpadlo spolupracuje s oběma částmi a poté hotové teplo předá do topné soustavy vašeho domu. Nesmí chybět ani kompresor, který zajistí, že bude proudění teplého vzduchu zcela bezproblémové. 

Díky tepelnému čerpadlu si můžete dům nebo byt vytopit levněji a ekologičtěji, musí se však počítat s vysokými náklady při jeho koupi. V případě pořízení tepelného čerpadla odpadá i závislost na fosilních palivech, což se jeví jako velká výhoda zejména v dnešní turbulentní době a zdražování. V neposlední řadě stát omezuje používání starých a neekologických kotlů, které by měly být nejspíš do roku 2024 vyměněny za novější. I to je další důvod pořídit si tepelné čerpadlo a ušetřit, jelikož se jedná o jeden z nejvýhodnějších způsobů vytápění. U provozu tepelného čerpadla máte stejně jako u elektrických kotlů nárok na levnější sazbu energie.

Výhody tepelného čerpadla:

 • Levný a ekologický provoz
 • Jednoduchá údržba
 • Odpadá závislost na fosilních palivech
 • Levnější sazba elektrické energie

Nevýhody tepelného čerpadla:

 • Vysoká počáteční investice
 • Hlučnější provoz

Jaké existují typy tepelných čerpadel?

Na trhu jsou dostupné tři základní druhy tepelných čerpadel, ze kterých si můžete vybrat to pravé pro svůj dům. Teplo se může brát buď ze vzduchu, ze země nebo z vody a kondenzovat do vzduchu nebo do vody. 

Vzduch-voda

Tepelné čerpadlo na principu vzduch-voda je nejběžnější a zároveň i nejoblíbenější, a to nejspíš proto, že se s ním nespojuje příliš mnoho povinností jako u jiných typů čerpadel. Energie se odebírá ze vzduchu a výstupem je teplá voda, která je vháněna do vaší běžné topné soustavy. Tento typ tepelného čerpadla vyžaduje téměř nulovou údržbu. Je však důležité zvolit správné umístění, jelikož je poměrně dost hlučné a je třeba k němu mít také pomaloběžný ventilátor. Je třeba počítat s až o 25 % vyššími provozními náklady oproti čerpadlům využívajícím energii z vody nebo ze země. U tohoto typu tepelného čerpadla s výkonem do 20 kW je velmi jednoduché také vyřízení všech potřebných dokumentů. Postačí vám pouhé oznámení na stavebním úřadě a vhodné je také vyřízení zvýhodněné elektrické sazby, jelikož tato čerpadla fungují ve velkém rozmezí teplot, což má za následek kolísání výkonu. Toto tepelné čerpadlo je poměrně univerzální, ale pokud jej zvažujete, pak byste měli mít spíše menší nemovitost. To, jestli se vám vyplatí, musíte individuálně řešit s odborníkem.

Výhody:

 • Snadná údržba
 • Jednoduché vyřízení potřebných dokumentů
 • Lze vyřídit zvýhodněnou elektrickou sazbu

Nevýhody:

 • Hlučnost
 • Až o 25 % vyšší provozní náklady oproti ostatním typům čerpadel
 • Vhodné spíše pro menší nemovitosti
 • Nižší životnost kompresoru

Země-voda

Tepelné čerpadlo typu země-voda nabízí tichý chod, který nebude rušit vás ani vaše okolí. Oproti tepelnému čerpadlu na principu vzduch-voda nabízí také nižší spotřebu, a to až o 20 %. Funguje na stejném principu jako lednice. Ta odebírá teplo potravinám a tepelné čerpadlo zase bere teplo z venkovního prostředí (a to i v případě, když jsou venku nízké teploty). Energii z podzemí přemění na energii, která je potřebná pro vytápění domu. Z toho důvodu je nutné na místě, kde se bude tepelné čerpadlo nacházet, udělat hluboký vrt do země. 

U čerpadla typu země-voda budete mít oproti čerpadlu typu vzduch-voda o dost složitější papírování. Je nutné získat povolení pro umístění stavby, povolení o provedení vodního díla, povolení o nakládání s vodami a také souhlas vodoprávního úřadu. Hlubinné vrty se hodí zejména těm, kteří mají menší pozemek.

Výhody:

 • Tichý chod nerušící okolí
 • Nízká spotřeba (oproti jiným typům čerpadel až o 20 %) 

Nevýhody:

 • Složité vyřizování potřebných dokumentů 
 • Je nutné udělat hluboký vrt do země a mít dostatek prostoru kolem 

Voda-voda

Tepelné čerpadlo na vodním principu je další způsob, jak lze získat teplo pro svůj dům. K jeho výhodám patří především nízké náklady a rychlá návratnost počáteční investice. Voda se obvykle čerpá ze studny nebo z vrtu. Před tím, než se rozhodnete nainstalovat tepelné čerpadlo typu voda-voda, vás čeká spousta povinností. Neobejdete se bez rozboru kvality vody a absolvování čerpacích zkoušek. Doporučuje se pořídit si také mezivýměník. Pro schválení budete potřebovat povolení pro umístění stavby, povolení o provedení vodního díla, povolení o nakládání s vodami a také souhlas vodoprávního úřadu, což jsou stejné povinnosti jako u čerpadla typu země-voda. Úspora oproti ostatním typům čerpadel dosahuje až 85 %. Pokud máte studnu nebo vhodné podmínky pro pořízení tepelného čerpadla typu voda-voda, pak zde můžete ušetřit maximum. Tento typ tepelného čerpadla se bude hodit těm, kteří mají u domu studnu, rybník nebo podzemní vody.

Výhody:

 • Vysoký topný faktor
 • Poměrně rychlá návratnost investice

Nevýhody:

 • Potřeba průtoku vody se stálou teplotou
 • Náročná instalace
 • Je potřeba vyřídit spoustu povolení

Kolik stojí tepelné čerpadlo?

Ceny u jednotlivých tepelných čerpadel se liší v závislosti na typu a kvalitě. Začínají na 25 000 Kč a mohou se vyšplhat až na více než 450 000 Kč. 

 • Vzduch-voda 

Cena tepelného čerpadla typu vzduch-voda se skládá z několika produktů a služeb, které musíte pro jeho funkčnost pořídit. Mezi ně patří venkovní a vnitřní část čerpadla, propojovací potrubí, doplňkový materiál, elektroinstalace, připojení tepelného čerpadla k topné soustavě a samozřejmostí je revize a uvedení do provozu. Tepelná čerpadla typu vzduch-voda stojí v rozmezí od 120 000 Kč do 250 000 Kč. V případě čerpadla typu vzduch-voda není potřeba řešit spoustu povinností kolem zapojení, povolení nebo zemní vrty. 

 • Země-voda

Cena tepelného čerpadla typu země-voda je oproti ostatním typům vyšší a pohybuje se od 360 000 Kč do 450 000 Kč. 

 • Voda-voda

Tepelné čerpadlo typu voda-voda se cenově většinou pohybuje v rozmezí od 200 000 Kč po 360 000 Kč. Návratnost investice je zhruba 10 let, při využití státních dotací se může snížit téměř o polovinu. 

Lze získat na tepelné čerpadlo dotaci? 

Na tepelné čerpadlo lze získat dotaci z programů Kotlíková dotace a Nová zelená 

úsporám. Žadatel musí být vlastník nebo spoluvlastník (FO i PO) nemovitosti, a to po celou dobu vyřizování žádosti o dotaci. 

Kotlíková dotace

Kotlíková dotace* ve výši až 180 000 Kč je určena pro nízkopříjmové domácnosti a seniory. Nízkopříjmová domácnost je pro účely dotace taková, jejíž průměrný roční příjem na člena domácnosti (vč. seniorů a dětí) nebyl v předešlém roce vyšší než 170 900 Kč. Pokud do této kategorie spadáte, můžete mít dotacemi uhrazeno až 95 % výdajů. O kotlíkovou dotaci si zažádáte ve chvíli, kdy se rozhodnete, že chcete nahradit stávající neekologický kotel na pevná paliva, tj. pokud je váš kotel 1. nebo 2. emisní třídy.

*Příjem žádostí o Kotlíkovou dotaci byl 1. září 2022 ukončen, podle aktuálních informací by se však měl program znovu obnovit ještě během letošního roku. 

Nová zelená úsporám

Druhým dotačním programem je Nová zelená úsporám, která sahá až do výše 140 000 Kč. O dotaci můžete žádat, pokud jste vlastník domu, popř. bytového domu nebo chaty, pokud zde máte trvalé bydliště. U tepelných čerpadel můžete žádat o dotaci zpětně až o 24 měsíců. Před podáním žádosti je potřeba nechat si zpracovat posudek složený z projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy, jehož součástí je také krycí list technických parametrů.

Jak nainstalovat tepelné čerpadlo?

Samotná instalace tepelného čerpadla je většinou hotová do dvou dnů. Instalaci musí provést dodavatel s potřebným oprávněním a vy musíte vyřešit, kde bude tepelné čerpadlo stát. U typu vzduch-voda si můžete nechat poradit od odborného technika. Venkovní místo pro tepelné čerpadlo by mělo stát na betonových patkách a poblíž vnitřního čerpadla, které se napojí na topnou soustavu. Na místě by měl také dobře proudit vzduch, důležitý je jednoduchý přístup a také volba místa, kde případně nebude nikoho rušit (kvůli vyšší hlučnosti tepelného čerpadla). U typu země-voda bude potřeba provést ještě geologický průzkum. 

Se vším si nechte poradit od odborníka. Obrátit se můžete například na společnost Schlieger, která vám pomůže jak s instalací, tak i s dotacemi. Díky tomu budete mít minimum stresu a práce spojených s pořizováním tepelného čerpadla.

Na co si dát pozor?

Tepelné čerpadlo je velká investice na spoustu let, a proto je potřeba vše pořádně promyslet a konzultovat s odborníky. Nevybírejte nejlevnější varianty, které na trhu najdete, protože by se vám to ve finále mohlo prodražit víc, než kdybyste měli stále elektrický kotel. Levná tepelná čerpadla mívají vysoce nákladný provoz a jejich hlučnost bude rušit vás i okolí. V neposlední řadě vám levné tepelné čerpadlo nevydrží dostatečně dlouho, jelikož je jeho životnost nízká. Řešení? Vyberte si spolehlivého a ověřeného dodavatele, který nabízí pouze kvalitní čerpadla a nenechá vás šlápnout vedle. Schlieger nabízí tepelná čerpadla, která mají hlučnost na úrovni šepotu, samozřejmostí je i záruka na čerpadlo 3 roky a na kompresor dokonce 10 let.

Kdo v ČR dělá realizaci na klíč 

Pro minimalizaci starostí využijte realizaci tepelných čerpadel na klíč, kterou v ČR dělá profesionální firma Schlieger. Realizace na klíč znamená, že vám daná firma navrhne řešení to, jaké tepelné čerpadlo se vám k domu bude hodit, kde bude jeho ideální umístění a další důležité detaily, které dokáže perfektně posoudit pouze odborník. Samozřejmě s vámi bude vše konzultovat a nejlepší řešení vymyslíte společně. Jakmile bude vše navrhnuto, Schlieger se pustí do práce a tepelné čerpadlo namontuje přesně tak, jak vám slíbil.

Videa

Autor článku:

Zajímá vás něco o nás a jak vybíráme produkty? Garant článku: Daniel Hanuš

Podobné články

Napsat komentář

4.9/5 - (102 votes)